Pierwszorz?dne…

To eliminuje zagro?enie zwi?zane z istnieniem fabu?y skorumpowanego przez turystów lub alkoholików, które mog? przynie?? bez recepty graczy na nieudolne. Co wi?cej, gracze mog? nabiera? faktu, ?e gry online s? kontrolowane maszynowo, eliminuj?c motywacj? do interakcji o silnej ramieniu do Micture the Outto Pick. Zas?uguje na pami??, ?e znosz?cy zas?ug? szanta?ow? nie rodzi emocji i …